I.          Informacje ogólne, definicje

1.         Administrator - Herbisan sklep zielarsko-medyczny zdrowa żywność z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 35A, NIP 9730132701, REGON 081054122.

2.        RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.         Serwis - usługa sklepu internetowego działająca w domenie https://www.herbisan.pl prowadzona przez Administratora.

4.         Użytkownik - każdy podmiot korzystający z serwisu sklepu internetowego.

5.         Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego użytkownik korzysta z Serwisu.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego Herbisan.pl.  

      II.            Obowiązki Administratora

1.          Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązki informacyjne, które zawarte są w art. 13 RODO

2.          Administrator podjął odpowiednie środki, aby przekazać informacje w sposób zwięzły, przejrzysty i zrozumiały zawarte w art. 12 RODO.

 

    III.            Oświadczenie administratora

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dane przetwarzamy kompetentnie i w sposób przejrzysty. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Przechowujemy powyższe Dane Osobowe przez okres nie dłuższy niż wynika to z potrzeby, do których zostały one udostępnione przez Użytkownika, przez cały czas aktywności konta lub do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    IV.            Zakres przetwarzanych danych.

W celu zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenie pozostałych usług w ramach Serwisu Administrator przechowuje następujące dane dobrowolnie podane przez użytkownika:

1.              Imię i nazwisko

2.              Adres zamieszkania i adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

3.              Płeć

4.              Datę urodzenia

5.              Numer telefonu

6.              Adres e-mail

7.              NIP (jeżeli dotyczy)

8.              Listę produktów zakupionych przez Użytkownika

9.              Sposoby płatności, za pomocą których Użytkownik opłacił produkty

10.         Dane dotyczące transakcji dokonanych przez Użytkownika, w tym informacja o ewentualnych zwrotach, reklamacjach, korespondencji Administratora z Użytkownikiem

11.           Dane udostępnione przez Użytkownika na blogu Serwisu.

12.           Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich może wiązać się ze skutkiem w postaci braku możliwości zawarcia umowy sprzedaży, świadczenia usług reklamowych, brakiem możliwości korespondencji z obsługą sklepu lub brakiem możliwości otrzymywania dopasowanych ofert, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora.

      V.            Powierzanie danych osobowych osobom trzecim.

Administrator w celu realizacji umowy sprzedaży może przekazywać dane osobowe firmom kurierskim, operatorom systemów płatności.

Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail lub SMS.

Administrator informuje, że dane mogą być przekazywane upoważnionym służbom administracji państwowej na jej wyraźne życzenie lub po wykryciu nieprawidłowych zachowań dokonanych przez Użytkownika. Administrator informuje, że każdorazowe udostępnienie danych poprzedzone jest umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub na podstawie obowiązku prawnego.

 

    VI.            Prawa użytkownika do swoich danych osobowych.

Użytkownik udostępniając Administratorowi swoje dane osobowe ma prawo:

1.       dostępu do nich, ich edycji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadku przetwarzania w celach marketingowych),

2.       Cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (z zachowaniem czasu na możliwość realizacji ewentualnych roszczeń, które Użytkownik może wnieść zgodnie z prawem przy realizacji zamówień w sklepie internetowym),

3.       Usunięcia komentarzy na blogu Serwisu.

 

  VII.            Polityka Cookies.

1.    Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.     Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)      możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b)      dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c)       do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

                  

 

4.    Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6.    Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a)      Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b)      Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

c)       Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d)      Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac lub dla urządzeń mobilnych: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

7.     Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

VIII.            Informacje dotyczące zmian polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Herbisan.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.